តំណាងឲ្យប្រទេសរបស់អ្នក

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ LOL ESPORTS X ប្រគុំតន្ត្រីអាស៊ានដំបូងបំផុត

ការចុះឈ្មោះត្រូវបានបិទ

សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់:

> Hyperplay 2018

វគ្គជម្រុះថ្នាក់ជាតិ

ថ្ងៃទី 26 ខែឧសភា - ថ្ងៃទី 3 ខែមិថុនា

បង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងសមរភូមិតទល់គ្នាឆ្លងកាត់ប្រទេស

> ស្វែងយល់បន្ថែម

វគ្គជម្រុះថ្នាក់ជាតិ

ក្រុមដែលចួលរួមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេស

ការប្រកួតជម្រុះតែមួយ Best of 1

ក្រុមកំពូលទាំង 8

វគ្គ Playoffs

Best of 3

អ្នកតំណាងប្រទេស

រយៈពេលចុះឈ្មោះ

ថ្ងៃទី 25 ខែមេសា - ថ្ងៃទី 11 ខែឧសភា

បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះបានបញ្ចប់ ការផ្លាស់ប្តូរបន្ថែមទៅលើបញ្ជីឈ្មោះកីឡាករនឹងមិនត្រូវបានទទួលយកឡើយ

លក្ខណៈសម្បត្តិដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រកួត

  • អាយុ 16+ គិតត្រឹមថ្ងៃទី 11 ខែឧសភាឆ្នាំ 2018
  • កីឡាករទាំងអស់ត្រូវតែជាពលរដ្ឋស្របច្បាប់នៃប្រទេសដែលពួកគេកំពុងប្រកួត
  • ក្រុមត្រូវតែមានកីឡាករសកម្ម 6 នាក់នៅគ្រប់ពេលវេលា (ជម្រើសដំបូង 5 នាក់ និងបម្រុង 1 នាក់)

កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ៗ

វគ្គជម្រុះ

ថ្ថ្ងៃសៅរ៍ទី 26 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2018

ងៃសុខទី 01 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018

ក្រុមកំពូលទាំង 8 ពីវគ្គជម្រុះនីមួយៗនឹង ឆ្លងទៅវគ្គ Playoffs ជម្រុះថ្នាក់ជាតិ

វគ្គ PLAYOFFS ជម្រុះថ្នាក់ជាតិ
វគ្គប្រាំបីក្រុមចុងក្រោយថ្ងៃសៅរ៍ ទី 2 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018
វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រថ្ងៃសៅរ៍ ទី 2 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018
វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រថ្ងៃសៅរ៍ ទី 3 ខែមិថុនា ឆ្នាំ2018
> Hyperplay 2018

បើសិនជាអ្នកមានសំណួរណាមួយ សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំតាមរយៈ zendex@mineski.net

វគ្គសន្សំពិន្ទុតាមពូល

ថ្ងៃទី 29 ខែកក្កដា - 30 ខែកក្កដា

ប្រកួតដើម្បីប្រទេសរបស់អ្នកនៅក្នុងសមរភូមិស៊ីសាច់ហុតឈាមជាមួយក្រុមកំពូលៗពីអាស៊ីអាគ្នេយ៍

> ស្វែងយល់បន្ថែម

វគ្គសន្សំពិន្ទុតាមពូលរបស់ HYPERPLAY

ពូលទី 1

THA
VIE

ពូលទី 2

SIN
MAS
INA
PHI

ពូលទី 3

CAM
LAO
MYA
BRU

ក្រុម A

ក្រុមត្រូវបានកំណត់ជាមុនទៅក្នុងក្រុមចំនួន 2 នៃ 5។ ក្រុមនីមួយៗនឹងមាន៖ 1 ក្រុមមកពីពូល 1។ 2 ក្រុមមកពីពូល 2 និង 2 ក្រុមមកពីពូល 3។

Best of 1
Double Round Robin

ក្រុម B

A1
A2
A3
A4
A5

ក្រុមនាំមុខទីមួយនៃក្រុម A និងក្រុម B នឹងឆ្លងទៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ក្រុមដែលនៅសល់នឹងចូលទៅ

B1
B2
B3
B4
B5

វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្ររបស់ HYPERPLAY

ថ្ងៃទី 4 ខែសីហា និង ថ្ងៃទី 5 ខែសីហា

អ្នកឈ្នះយកទាំងអស់នៅក្នុងការប្រកួតជាមួយក្រុមកំពូលទាំង 4 នៅលើឆាកប្រកួតធំរបស់ Hyperplay

> ស្វែងយល់បន្ថែម

វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្ររបស់ HYPERPLAY

វគ្គស្ដេចភ្នំ

ក្រុមA
ក្រុមB
B5
A4 V.S B5
A4
B3 V.S
អ្នកឈ្នះ
B3
A2 V.S
អ្នកឈ្នះ
A2
អ្នកឈ្នះA
ក្រុមA
ក្រុមB
A5
A5 V.S B4
B4
A3 V.S
អ្នកឈ្នះ
A3
B2 V.S
អ្នកឈ្នះ
B2
អ្នកឈ្នះB

ក្រុមនៅក្នុងវគ្គស្តេចភ្នំនឹងត្រូវបានកំណត់ជាមួយក្រុមនាំមុខ និងក្រុម (Group) របស់ខ្លួន អាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលរបស់ពួកគេនៅក្នុងវគ្គសន្សំពិន្ទុតាមពូល។

បន្ទាប់មក ពួកគេនឹងប្រកួតគ្នាដើម្បីដណ្តើមតំណែងកំពូលគេ។

បន្ទាប់មក អ្នកឈ្នះនៃក្រុមនីមួយនឹងឆ្លងទៅវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ ដែលពួកគេនឹងប្រកួតជាមួយអ្នកនាំមុខដំបូង។

វគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ

A1
VS
អ្នកឈ្នះB
អ្នកឈ្នះ Best of 3
ឆ្លងទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ
B1
VS
អ្នកឈ្នះA

អ្នកនាំមុខ (Seed) ទី 1 នៃក្រុម A នឹងលេងជាមួយអ្នកឈ្នះនៃក្រុម B ខណៈអ្នកនាំមុខ (Seed) ទី 1 នៃក្រុម B នឹងលេងជាមួយអ្នកឈ្នះនៃក្រុម A។

វានឹងជាការប្រកួត Best of 3 ជាមួយអ្នកឈ្នះដែលឆ្លងទៅវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ

អ្នកឈ្នះ1
អ្នកឈ្នះ2

ក្រុមប្រកួតវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រទាំង 2 នឹងត្រូវប្រកួតគ្នាក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Best-of 3 ដើម្បីស្វែងរកជើងឯកសម្រាប់ Hyperplay 2018 ។

រង្វាន់វគ្គជម្រុះ

រង្វាន់លេខ 1

6 Razer DeathAdder Elite + 6 Razer BlackWidow Ultimate

ការធ្វើដំណើរទៅប្រទេស Singapore ហើយរាល់ការចំណាយទាំងអស់ត្រូវបានរ៉ាប់រងរួមទាំងដំណើរកម្សាន្តទៅពេលថ្ងៃទៅកាន់ទីកន្លែងដ៏អស្ចារ្យលំដាប់ពិភពលោក

5,000ក្នុងមួយក្រុម

រង្វាន់ទី 2

2,500ក្នុងមួយក្រុម

រង្វាន់ទី 3

1,250ក្នុងមួយក្រុម

រង្វាន់ទី 4

1,250ក្នុងមួយក្រុម

រង្វាន់ទី 5-ទី 8

750ក្នុងមួយក្រុម

ថ្ងៃទី 4 & ទី 5 ខែសីហា

> ស្វែងយល់បន្ថែម

រង្វាន់ធំ

អ្នកឈ្នះ
6 Razer Blades
second prize
6 Razer BlackWidow Chroma V2 + 6 Razer Lancehead Tournament Edition + 6 Razer Kraken Pro V2
In celebration of
Part of
Presented by
Powered by
Gold Sponsor
Official Telco Partner
Offical Venue
Event Sponsors
Program Partners